Stratejik özellikli ve nitelikli alt ve üst yapılar için,
Epoksi Kapolı İnşaat Demiri Rebar!

Stratejik özellikli ve nitelikli alt ve üst yapılarda, yol, köprü, viyadüklerde ve endüstriyel tesislerde, çeşitli ortam ve proses koşullarında kullanılan kimyasalların, yağmur suyu, nem gibi doğal etkenlerin ve diğer maddelerin, taşıyıcı görev gören ve temel beton bağlantısını sağlayan temel betonu, beton platform, beton kolon ve kirişler içerisindeki çelik donatılara çeşitli nedenlerle ulaşması sonucunda bu donatılarda korozyon başlamaktadır.

urun-ic-rebarKolon, dram, eşanjör ve diğer çelik konstrüksiyonları taşıyan beton yapı elemanları içindeki çelik donatı yağmur, nem ve asidik veya bazik özellikteki kimyasal kaçaklardan etkilenerek; korozif iyonların çimento hamurunu karbonatlaştırması sonucu çelik donatıyı çevreleyen pH’ı azaltır.

Beton içindeki korozif iyonlar donatı çelik yüzeyindeki pasif filmi bozar ve korozyon başlar.

 

Epoksi kaplı inşaat demiri betonarme yapıyı güçlendirmek için kullanılan bir üründür. Genellikle yurt dışında re bar olarak ta adlandırılmaktadır.

Epoksi kaplı inşaat demiri, özellikle stratejik özellikli ve nitelikli alt ve üst yapılarda, yol, köprü, viyadüklerde ve endüstriyel tesislerde beton yapıların çatlamasına veya beton özelliğini yitirmesine sebep olan korozyonun engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Donatı çubuklarının yani epoksi kaplı inşaat demiri ürünlerinin epoksi kaplanması için tüm dünyada en çok kabul gören standart ASTM A 775/775M dir.

İlk epoksi kaplı inşaat demiri 1973 yılında Amerika’da Philadelphia yakınlarındaki Schuyklkil köprüsünde kullanılmıştır. Kuzey Amerika’da betonarme yapıların korozyondan korunması için temel yöntem olarak kullanılan bu uygulama Orta Doğu ve Asya’da da yaygın olarak kullanılmaktadır.

ABD ve Avrupa’da, ASTM Standartlarında üretilen epoksi kaplı inşaat demiri ürünlerinin, havaalanları ve karayollarında kullanılması standart olarak şartnamelerde yer almaktadır.

Beton yol, köprü, viyadük, endüstriyel tesisi gibi yerler zaman içerisinde yağmur suları, nem gibi birçok doğal etkene veya kimyasal etkenlere maruz kalmaktadır. Bu etkenler taşıyıcı görev gören temel beton kolonlara, beton platform ve kirişler içerisindeki çelik donatılara ulaşması sonucunda bu bölgelerde korozyonlar başlatmaktadır.

Bu korozyonlar kolon, dram, eşanjör ve diğer çelik konstrüksiyonları taşıyan beton yapı elemanları içindeki çelik donatıyı çevreleyen ve dayanıklılığı sağlayan hidrojen gücünü azaltır. Korozyondan kaynaklanan aşınma paslanmaya ve bu durum da hacimsel genleşmeye yol açarak beton yapıların çatlamasına veya beton özelliğini yitirmesine, beton içindeki demir donatıların kesik kaybına ve dolayısı ile taşıdığı yüklere karşı mekanik mukavemetlerinin azalmasına neden olur. Betonun çatlama ve hasar görmesi sonucu oluşan tamirat ve onarımlar, başta can güvenliği olmak üzere yeni çelik donatı maliyeti ile çok daha pahalıya mal olmaktadır.

Epoksi kaplı inşaat demiri sayesinde çelik üzerinde fiziksel ve elektrokimyasal bir bariyer oluşturarak donatıyı izole edilir ve korozyonun oluşması engellenir. Bu nedenle epoksi kaplı inşaat demirinin inşa sırasında kullanımı çok önemlidir.

Dünya üzerinde epoksi kaplı inşaat demiri ile yapılmış bir çok test bulunmaktadır. Bu test sonuçlarına göre epoksi kaplı inşaat demiri ürünleri normal kullanılan ürünlere oranla kat kat daha fazla dayanıklıdır. Ayrıca maliyet hesaplaması yapıldığında uzun vadede neredeyse yarı yarıya kar sağlayan bir üründür.

Epoksi kaplı inşaat demiri ürünlerinin üretim aşaması olduğu gibi zarar gelmemesi adına ambalajlanması ve sevkiyatı da oldukça önemlidir. Üretimi tamamlanan epoksi kaplı inşaat demiri ürünleri, özel olarak hazırlanan plastik ambalaj malzemesi ile kaplanarak sevk edilmektedir. Ancak projenin niteliklerine göre de epoksi kaplı inşaat demiri ürünleri istenilen şekilde ambalajlanması da yapılmaktadır.

 

Teknik Özellikler

Epoksi kaplı inşaat demiri tıpkı kayma demiri gibi beton alanların güçlendirilmesi ve oluşacak korozyonu engellemesi için kullanılan çelik donatılardır.

Epoksi kaplı inşaat demiri nerelerde kullanılmaktadır ?

Epoksi kaplı inşaat demiri sadece beton yol veya havaalanlarında değil bir çok farklı noktada uygulanabilmektedir.

Köprü ve Viyadük : Köprü ve beton kaplamalı viyadükler çok uzun yıllar dayanıklı olması gerekmektedir. Köprü ve viyadük inşasında epoksi kaplı inşaat demiri (re bar) mutlaka kullanılmalıdır. Korozyona karşı daha fazla mukavemet gösterip uzun ömürlü olması epoksi kaplı inşaat demirinin kullanılmasına bağlıdır.

Enerji Santralleri : Günümüzde Avrupa ve Amerika’da birçok kimya tesislerin ve enerji santrallerinin çelik donatılarında epoksi kaplı inşaat demiri kullanılmaktadır.

Barajlar : Epoksi kaplı inşaat demiri barajlarda mutlaka kullanılması gereken alt yapı malzemelerinden biridir. Sürekli su, nem, yağmur suyu gibi asit içeren veya doğal hava şartları ile temas halinde olan barajların yapısında korozyon çok daha hızlı ilerlemektedir. Bu ilerlemenin önüne geçmek için barajların içerisinde mutlaka epoksi kaplı inşaat demiri kullanılmalı ve barajların ömrü çok daha fazla uzun olması sağlanmalıdır.

A.V.M : Alışveriş merkezlerinin zemini gün boyu hem araç hem insan trafiğinin yoğunluğuna maruz kalmaktadır. Alış veriş merkezlerinin de uzun ömürlü şekilde kalmasını sağlamak için mutlaka epoksi kaplı inşaat demirinin kullanılması gerekmektedir.

Yüksek Yapılar : Plaza, gökdelen ve rezidans gibi yapılar güçlü bir temel ve alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle tüksek yapıların temelinde mutlaka epoksi kaplı inşaat demirinin kullanılması gerekmektedir.

Epoksi kaplı inşaat demirinin betona tutulma kuvveti nasıldır ?

Epoksi kaplı inşaat demirinin üzerindeki boya sayesinde betona tutunma kuvveti azalır düşüncesi tamamen yanıltıcı bir düşüncedir. Epoksi kaplı inşaat demiri diğer ürünlerin aksine çok daha fazla betona tutunma kuvveti bulunan malzemelerdir.

Çekme – birim uzama eğrisindeki elastik bölgedeki doğrunun eğimine (tga) elastiklik modülü E (MPa) adı verilir. Elastiklik modülünün değerini atomlar arası bağ kuvvet eğrisinin başlangış eğimi belirler.Bu eğrinin başlangıç eğimi ne kadar büyükse, o malzemenin elastiklik modülü (MPa)o kadar büyüktür, bir başka deyişle malzeme o kadar rijittir. Aksi takdirde malzeme esnek olur. Aşağıdaki tabloda epoksi kaplı inşaat demirinin çekme testlerinin istatistikleri verilmiştir. MPa sonuçlarında görüldüğü gibi en yüksek tutunma değerleri epoksi kaplı bu çelik donatılardır.

rebar-tablo