Zeta endüstriyel ürünlerimizin en önemli stratejik faaliyet
alanları

Bütün hizmet sürecinde makine ve ekipman açısından uluslar arası standartlarda donanıma sahip teknolojik alt yapısı ve yurt dışında aldıkları eğitimlerle sürekli kendini geliştiren ekibimiz, Zeta Endüstri’nin bugüne kadarki başarısında önemli paya sahiptir.

KAYMA DEMİRİ - DOWEL BAR

Stratejik özellikli “dowel bar” beton bloklar arasında yatay ve düşey yük aktarımını sağlayarak, göreli hareketi ve farklı deformasyonları engelleyen bağlantı elemanlarıdır.

BAĞLANTI DEMİRİ - TİE BAR

Bağlantı demiri, betonarme yapıların güçlendirilmesi işleminde kullanılan epoksi kaplı çelik donatılardır. Epoksi kaplı bağlantı demiri yine epoksi kaplı kayma demiri ile birlikte kullanılmaktadır.

EPOKSİ KAPLI İNŞAAT DEMİRİ - REBAR

Stratejik özellikli, nitelikli alt/üst yollarda ve endüstriyel tesislerde, donatı çubuklarının epoksi kaplanması için tüm dünyada en çok kabul gören standart ASTM A 775 / 775 M dir.