Zeta Endüstri
 
ZETA ENDÜSTRİ
 

EPOKSİ KAPLI İNŞAAT DEMİRİ - REBAR

  • Stratejik nitelikteki alt ve üst yapılar için, Epoksi Kaplı İnşaat Demiri / Rebar...

Stratejik nitelikli alt ve üst yapılarda, yol, köprü, viyadüklerde ve endüstriyel tesislerde, çeşitli ortam ve proses koşullarında kullanılan kimyasalların, yağmur suyu, nem gibi doğal etkenlerin ve diğer maddelerin, taşıyıcı görev gören ve temel beton bağlantısını sağlayan temel betonu, beton platform, beton kolon ve kirişler içerisindeki çelik donatılara çeşitli nedenlerle ulaşması sonucunda bu donatılarda korozyon başlamaktadır.

Kolon, dram, eşanjör ve diğer çelik konstrüksiyonları taşıyan beton yapı elemanları içindeki çelik donatı yağmur, nem ve asidik veya bazik özellikteki kimyasal kaçaklardan etkilenerek; korozif iyonların çimento hamurunu karbonatlaştırması sonucu çelik donatıyı çevreleyen pH’ı azaltır.

Beton içindeki korozif iyonlar donatının çelik yüzeyindeki pasif filmi bozar ve korozyon başlar. Oluşan korozyon, yapının proje aşamasında titizlikle yapılan statik hesaplarını olumsuz yönde etkileyecek, yapının fiziki ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Ciddi maddi kayıp anlamına gelen bu durum Stratejik nitelikteki yapılar için aynı zamanda bir güvelik riski anlamına gelir.

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri betonarme yapıyı güçlendirmek için kullanılan bir üründür. Dünya’da yaygın ve genel-geçer haliyle İngilizce Reinforcing bar ifadesinden türetilmiş Rebar olarak adlandırılır.

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, özellikle stratejik nitelikteki alt ve üst yapılarda, yol, köprü, viyadüklerde ve endüstriyel tesislerde beton yapıların çatlamasına veya beton özelliğini yitirmesine sebep olan korozyonun engellenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Donatı çubuklarının yani Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünlerinin epoksi kaplanması için tüm dünyada en çok kabul gören standart ASTM A 775/775M dir.

İlk Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, 1973 yılında Amerika’da Philadelphia yakınlarındaki Schuyklkil köprüsünde kullanılmıştır. Kuzey Amerika’da betonarme yapıların korozyondan korunması için temel yöntem olarak kullanılan bu uygulama Orta Doğu ve Asya’da da yaygın olarak kullanılmaktadır.

ABD ve Avrupa’da, ASTM Standartlarında üretilen Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünlerinin, havaalanları ve karayollarında kullanılması standart olarak şartnamelerde yer almaktadır.

Beton yol, köprü, viyadük, endüstriyel tesisi gibi yerler zaman içerisinde yağmur suları, nem gibi birçok doğal etkene veya kimyasal etkenlere maruz kalmaktadır. Bu etkenler taşıyıcı görev gören temel beton kolonlara, beton platform ve kirişler içerisindeki çelik donatılara ulaşması sonucunda bu bölgelerde korozyonlar başlatmaktadır.

Bu korozyonlar kolon, dram, eşanjör ve diğer çelik konstrüksiyonları taşıyan beton yapı elemanları içindeki çelik donatıyı çevreleyen ve dayanıklılığı sağlayan hidrojen gücünü azaltır. Korozyondan kaynaklanan aşınma paslanmaya ve bu durum da hacimsel genleşmeye yol açarak beton yapıların çatlamasına veya beton özelliğini yitirmesine, beton içindeki demir donatıların kesik kaybına ve dolayısı ile taşıdığı yüklere karşı mekanik mukavemetlerinin azalmasına neden olur. Betonun çatlama ve hasar görmesi sonucu oluşan tamirat ve onarımlar, başta can güvenliği olmak üzere yeni çelik donatı maliyeti ile çok daha pahalıya mal olmaktadır.

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar sayesinde çelik üzerinde fiziksel ve elektrokimyasal bir bariyer oluşturarak donatıyı izole edilir ve korozyonun oluşması engellenir. Bu nedenle epoksi kaplı inşaat demirinin inşa sırasında kullanımı çok önemlidir.

Dünya üzerinde Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ile yapılmış bir çok test bulunmaktadır. Bu test sonuçlarına göre Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünleri normal kullanılan ürünlere oranla kat kat daha fazla dayanıklıdır. Ayrıca maliyet hesaplaması yapıldığında uzun vadede neredeyse yarı yarıya kar sağlayan bir üründür.

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünlerinin üretim aşaması olduğu gibi zarar gelmemesi adına ambalajlanması ve sevkiyatı da oldukça önemlidir. Üretimi tamamlanan Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünleri, özel olarak hazırlanan plastik ambalaj malzemesi ile kaplanarak sevk edilmektedir. Ancak projenin niteliklerine göre de Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar ürünleri istenilen şekilde ambalajlanması da yapılmaktadır.

Teknik Özellikler

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar tıpkı Kayma Demiri – Dowelbar gibi beton alanların güçlendirilmesi ve oluşacak korozyonu engellemesi için kullanılan çelik donatılardır.

Epoksi kaplı inşaat demiri nerelerde kullanılmaktadır ?

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar günümüzde sadece stratejik nitelikteki projelerde değil özellikle nem oranının fazla olduğu coğrafyalarda yapı güvenliği ve yapının yaşam döngü maliyetine katkı sağlar nitelikte tedbirlerle standart projelerde de talep gören bir ürün haline geldiyse de genel kullanım alanı aşağıdaki şekliyledir;

Köprü ve Viyadük: Köprü ve beton kaplamalı viyadükler çok uzun yıllar dayanıklı olması gerekmektedir. Köprü ve viyadük inşasında Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar mutlaka kullanılmalıdır. Korozyona karşı daha fazla mukavemet gösterip daha uzun ömürlü ömürlü olabilmesi Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar’ın kullanılmasına bağlıdır.

Enerji Santralleri: Günümüzde Avrupa ve Amerika’da birçok kimya tesislerin ve enerji santrallerinin çelik donatılarında Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılmaktadır.

Barajlar: Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, barajlarda mutlaka kullanılması gereken alt yapı malzemelerinden biridir. Sürekli su, nem, yağmur suyu gibi asit içeren veya doğal hava şartları ile temas halinde olan barajların yapısında korozyon çok daha hızlı ilerlemektedir. Bu ilerlemenin önüne geçmek için barajların içerisinde mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılmalı ve barajların ömrü çok daha fazla uzun olması sağlanmalıdır.

A.V.M : Alışveriş merkezlerinin zemini gün boyu hem araç hem insan trafiğinin yoğunluğuna maruz kalmaktadır. Alış veriş merkezlerinin de uzun ömürlü şekilde kalmasını sağlamak için mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılması gerekmektedir.

Yüksek Yapılar: Plaza, gökdelen ve rezidans gibi yapılar güçlü bir temel ve alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle tüksek yapıların temelinde mutlaka Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar kullanılması gerekmektedir.

Epoksi kaplı inşaat demirinin betona tutulma kuvveti nasıldır ?

Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar, üzerindeki boya gerekçesiyle betona tutunma kuvveti azalır düşüncesi tamamen yanıltıcı bir düşüncedir. Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar

diğer ürünlerin aksine çok daha fazla betona tutunma kuvveti bulunan malzemelerdir.

Çekme – birim uzama eğrisindeki elastik bölgedeki doğrunun eğimine (tga) elastiklik modülü E (MPa) adı verilir. Elastiklik modülünün değerini atomlar arası bağ kuvvet eğrisinin başlangış eğimi belirler.Bu eğrinin başlangıç eğimi ne kadar büyükse, o malzemenin elastiklik modülü (MPa)o kadar büyüktür, bir başka deyişle malzeme o kadar rijittir. Aksi takdirde malzeme esnek olur. Aşağıdaki tabloda Epoksi Kaplı İnşaat Demiri – Rebar’ın çekme testlerinin istatistikleri verilmiştir. MPa sonuçlarında görüldüğü gibi en yüksek tutunma değerleri epoksi kaplı bu çelik donatılardır.

EPOKSİ KAPLI İNŞAAT DEMİRİ - REBAR
Zeta Endüstri

Üretimde Küresel Başarı !

AMERİKA, AVRUPA, KANADA, KÖRFEZ, AFRİKA, ASYA, ORTA ASYA'da bulunan tüm ülkelere ihracat.

Kayma Demiri - Dowel Bar, Bağlantı Demiri - Tie Bar ve Epoksi Kaplı İnşaat Demiri - Rebar ihtiyaçlarınız için... BİZE ULAŞIN

Bilgi Formu